Điều Khoản Và Bảo Mật

ĐIỀU KHOẢN VÀ BẢO MẬT

FPT HCM hiện nay đang cung cấp website chính thức này đến với khách hàng nhằm liên kết khách hàng với doanh nghiệp một cách tốt nhất và nhanh nhất. Khi khách hàng cung cấp thông tin cho FPT HCM trong quá trình đăng ký dịch vụ quí khách hàng tuyệt đối yên tâm, chúng tôi luôn luôn bảo vệ mọi thông tin khách hàng dù nhỏ nhất.

Thông tin chúng tôi cung cấp

Tại website này FPT HCM sẽ cung cấp cho khách hàng tất cả những dịch vụ mà FPT cung cấp, kèm theo đó là những chương trình khuyến mãi, gói cước dịch vụ.. • Thông tin thiết bị Bao gồm phần cứng, Modem wifi thiết bị phát truyền hình do FPT TELECOM cung cấp. • Thông tin tiêu chuẩn chất lượng từng sản phẩm – Bao gồm chất lượng sản phẩm/thiết bị. – Tốc độ sử lý của sản phẩm. – Thông tin về giá sản phẩm. – Thông tin đến những chương trình khuyến mãi …. • Thông tin về pháp Các vấn đề thông tin trên website này do FPT TELECOM cung cấp có tính pháp lý cao, những vấn đề liên quan nằm ngoài website này FPT TELECOM sẽ không chịu trách nhiệm.

Cách thông tin chúng tôi sử dụng khi khách hàng cung cấp

FPT TELECOM sử dụng những thông tin khách hàng cung cấp từ website này nhầm sử lý thông tin, hổ trợ khách hàng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Khi bạn gặp phải những vấn đề liên quan đến sản phẩm dịch vụ chúng tôi sẽ lấy từ thông tin khách hàng cung cấp để giải quyết các vấn đề khách hàng đang cần hổ trợ giúp đở. • Tính minh bạch trong sử lý thông tin Khách hàng hãy yên tâm về sự riêng tư. Mục tiêu của chúng tôi là đem lại cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chung tôi thu thập thông tin khách hàng với mục đích phục vụ khách hàng là chính.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư áp dụng cho tất cả các dịch vụ do FPT Telecom cung cấp. Và các công ty liên kết của FPT Telecom cung cấp, kể cả các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác (như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách riêng về sự riêng tư mà không đưa vào Chính sách về sự riêng tư này. Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn các thông tin tương tự.

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các khuôn khổ tự quy định. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước thích hợp, bao gồm cả các cơ quan pháp luật, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm mà không phải báo trước. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét. NGUỒN FPT HCM

0344.985.260